Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na  Lokman Hekim Univerzitetu u Turskoj za zimski semestar akademske 2023/2024. godine

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 28.02.2023. godine

 

Univerzitet u Tuzli ima na raspolaganju 1 stipendiju za akademsko osoblje Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana obuhvata putne troškove u iznosu 275 EUR i dnevnice u iznosu od 140 EUR.

Ukupan broj stipendija: 

  • akademsko osoblje (teaching): jedan (1)

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Scan of Passport
  3. CV(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teachnig
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  6. Motivaciono pismo
  7. Invitation Letter
  8. Potvrda o poznavanju jezika (nije obavezno)

Kontakt osoba na Lokman Hekim Univerzitetu: Cavidan GÜZEL e-mail: cavidan.guzel@lokmanhekim.edu.tr

Krajnji rok za apliciranje je 12.06.2023.godine.

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF format JASNO OZNAČENE NA ENGLESKOM JEZIKU isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ LOKMAN HEKIM.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528