Erasmus+ stipendija za akademsko osoblje na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Hrvatska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 17.01.2023.godine

 

Obavještavamo vas da je Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Hrvatska objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2022/2023.godinu za učešće na Erasmus+ Staff Week-u koji će se održati u periodu od 20. do 24. 03. 2023. godine.

Poziv je otvoren za osoblje Pravnog fakultet (Upravno pravo), Ekonomskog fakulteta (trgovina, poslovanje) i Medicinskog fakulteta (zdravstvene studije) Univerziteta u Tuzli.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  6. Motivaciono pismo

Više informacija: https://www.vevu.hr/ii-vevu-erasmus-international-teaching-staff-week-2022/

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + VUKOVAR.

Krajnji rok za apliciranje je 30.01.2023.godine.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: 
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Ured za međunarodnu I međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +387 35 300 526