Erasmus+ stipendija za ljetni semester 2023/24. na Univerzitetu Wroclaw, Poljska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 06.11.2023. godine

 

Univerzitet Wroclaw, Poljska je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija za ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 

 1. Pravnog fakulteta (opšti smjer – pravo)  
 2. Filozofskog fakulteta (žurnalistika, bosanski jezik i književnost, engleski jezik i književnost i međunarodni odnosi)
 3. Prirodno-matematičkog fakulteta (geografija)
 4. Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (geologija)
 5. Tehnološkog fakulteta (zaštita okoline)

 

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

 

Dodatne informacije uključujući listu predmeta i akademski kalendar možete pronaći na linkovima koji se nalaze u INFO DOKUMENTU, kao i na sljedećim linkovima: https://international.uni.wroc.pl/en;

https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/erasmus-exchange#application-deadlines;

https://international.uni.wroc.pl/en/incoming-exchange-students/useful-information-exchange-students;

Kontakt osoba na Univerzitetu Wroclaw je Joanna Skotnicka (joanna.skotnicka@uwr.edu.pl).

 

ROK ZA PRIJAVU JE 16.11.2023. GODINE

Ured nominuje studente do 20.11.2023. godine.

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da popune on-line aplikaciju Univerziteta Wroclaw i dostave odobreni ugovor o učenju putem sljedećeg linka nakon što budu nominovani od strane UNTZ: https://international-applications.uni.wroc.pl/login

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ WROCLAW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526