Erasmus+ stipendija za zimski semestar akademske 2024/25. godine na Univerzitetu u Granadi, Španija (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 18.04.2024. godine

 

Univerzitet u Granadi, Španija je objavio konkurs za dodjelu 2 stipendije studentima I ciklusa studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2024/25. godine.

 

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam. Mobilnost za studente traje 5 mjeseci.

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika (B1). Studenti Filozofskog fakulteta, Odsjek za strane jezike, smjer Engleski jezik i književnost ne moraju dostavljati certifikat o poznavanju španskog ili engleskog jezika.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU JE 29.04.2024. GODINE

Ured nominuje studente 30.04.2024. (intldimension@ugr.es)

Napomena: Studenti koji budu nominovani od strane UNTZ treba popuniti on-line aplikaciju Univerziteta u Granadi u periodu do 10.05.2024. godine putem sljedećeg linka:

https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html

Važne informacije u vezi on-line aplikacije:

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/instruonlineapplication_esp_eng

Link na kojem možete pronaći detaljne informacije o procesu prijave na Univerzitetu u Granadi, obaveznim dokumentima, predmetima koji se nude na I ciklusu, itd.:

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (verzija Univerziteta u Granadi)
  7. Certifikat o poznavanju engleskog i/ili španskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

VAŽNO: Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika.

U skladu sa preporukama Univerziteta u Granadi, studenti koji imaju certifikat o poznavanju engleskog jezika mogu slušati samo predmete koji se predaju na engleskom jeziku (izuzetak su studenti odsjeka Engleski jezik i književnost).

Studenti koji imaju certifikat o poznavanju španskog jezika, mogu slušati predmete koji se predaju na španskom jeziku, a to je većina predmeta koji se nude na Univerzitetu u Granadi.

Univerzitet u Granadi zahtjeva od studenta da dostavi certifikat o poznavanju španskog odnosno engleskog jezika, minimalno nivo B1. Ne prihvataju potvrdu iz srednje škole o slušanju engleskog jezika kao predmeta.

Informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Dodatni link za certifikat za španski jezik: https://www.clm-granada.com/elade/index-en.html

Predmete na engleskom jeziku za studente I ciklusa pogledajte na: 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/academicofferundergraduatecourses

Predmete na engleskom jeziku za studente II ciklusa pogledajte na (naši studenti I ciklusa mogu slušati predmete sa njihovog II ciklusa): 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/asignaturasdemasterotraslenguas

Korisne informacije:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

http://internacional.ugr.es/pages/movilidadinternacional

https://internacional.ugr.es/pages/guias-y-folletos/orientationweek

Smještaj: http://alojamiento.ugr.es/

Viza i dozvole za boravak u Španiji:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain

Email adresa Ureda za mobilnost studenata: intldimension@ugr.es

Telefon: +34 958 249 030; +34 958 240 612

Kontakt informacije fakulteta na Univerzitetu u Granadi:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534