Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.10.2022. godine

 

Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.  

 

Prijaviti se mogu studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Informacije o fakultetu, dostupnim programima i predmetima možete pogledati na sljedećim linkovima: https://www.tfbor.bg.ac.rs/, http://bg.ac.rs/en/education/search-study-programs.php, kao i u dokumentima: http://www.bg.ac.rs/files/en/international/FAQs-incoming.pdf i http://www.bg.ac.rs/welcomeguide.pdf.

 

Akademski koordinator i kontakt osoba na Tehničkom fakultetu u Boru je prof. Dr. Vitomir Milić (vmilic@tfbor.bg.ac.rs).

 

Za ostale upite, kontakt osoba ispred Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu je Milena Sikanić (milena.sikanic@rect.bg.ac.rs).


ROK ZA PRIJAVU JE 09.11.2022. GODINE

Ured nominuje studenta 14.11.2022. godine. 

Od 15.11. do 30.11.2022. godine Tehnički fakultet u Boru obavezuje nominovanog kandidata sa UNTZ da se registruje i postavi dokumente putem sljedećeg linka: https://mobion.bg.ac.rs/. (odabrati Erasmus+ KA107).

Potrebna dokumentacija za studente:

 

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena
 8. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta  
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima
 10. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima
 11. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta

 

Napomena: Nominovani student će trebati koristiti pasoš za ulazak u Republiku Srbiju.  

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ BOR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

 

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526