Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.02.2021. godine

 

Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.  

 

Prijaviti se mogu studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Tehnološkog fakuulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Informacije o fakultetu, dostupnim programima i predmetima možete pogledati na sljedećim linkovima: https://www.tfbor.bg.ac.rs/, http://bg.ac.rs/en/education/search-study-programs.php, kao i u dokumentima: http://www.bg.ac.rs/files/en/international/FAQs-incoming.pdf i http://www.bg.ac.rs/welcomeguide.pdf.

 

Akademski koordinator i kontakt osoba na Tehničkom fakultetu u Boru je prof. Dr. Vitomir Milić (vmilic@tfbor.bg.ac.rs).

 

Za ostale upite, kontakt osoba ispred Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu je Ms. Milena Sikanić (milena.sikanic@rect.bg.ac.rs).


ROK ZA PRIJAVU JE 12.03.2021. GODINE

Rok za online dostavljanje aplikacija nominovanog studenta/ice je od 01.04. – 10.05.2021. godine na sljedećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/ (odabrati Erasmus+ KA107).

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2.  Fotografija (formata 35×45 mm)
 3.  Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4.  CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5.  Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6.  Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7.  Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8.  Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
 9.  Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta, kopija diplome i
  dodatka diplomi prethodno završenog studija – prevedeni na engleski jezik
 10.  Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta, prepis ocjena, kopija diplome i dodatka diplomi prethodno zavrsenih studija – prevedeni na engleski jezik

 

Napomena: Nominovani student će trebati koristiti pasoš za ulazak u Republiku Srbiju.  

 

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ BOR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.