Erasmus+ stipendije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u zimskom semestru akademske 2021/22. godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.03.2021.godine

 

Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu sa sjedištem u Boru, Republika Srbija, je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije akademskom ili administrativnom osoblju za zimski semestar akademske 2021/22. godine.  

Prijaviti se može osoblje Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Akademski koordinator i kontakt osoba na Tehničkom fakultetu u Boru je prof. Dr. Vitomir Milić (vmilic@tfbor.bg.ac.rs).

Za ostale upite, kontakt osoba ispred Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu je Ms. Milena Sikanić (milena.sikanic@rect.bg.ac.rs).

Univerzitet u Beogradu otvara aplikaciju za online dostavljanje dokumentacije putem linka  https://mobion.bg.ac.rs/ (odabrati Erasmus+ KA107) nakon nominacije osoblja od strane Univerziteta u Tuzli.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Training/Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 

*Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + BEOGRAD.

Krajnji rok za apliciranje je 29.03.2021.godine.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:

Pravilnik i kriteriji o međunarodnoj mobilnosti

 

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.