Erasmus+ stipendije Pamukkale Univerziteta, Turska za osoblje za zimski semestar akademske 2021/2022.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.04.2021.godine

 

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost osoblja Univerziteta u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/2022 na Pamukkale Univerzitetu u Turskoj.

Univerzitet u Tuzli ima na raspolaganju 2 (dvije stipendija) za akademsko osoblje Ekonomskog fakulteta (Računovodstvo, Administracija, Turizam), Prirodno-matematičkog fakulteta (Turizam), Fakultet elektrotehnike, Tehnološki fakultet (Prehrambena tehnologija, Hemijski inžinjering), Filozofski fakultet (Žurnalistika, Predškolski odgoj, Engleski jezik i književnost) i 1 (jednu stipendiju) za administrativno osoblje.

Od svakog učesnika se očekuje da održi prezentaciju o Univerzitetu.

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana obuhvata putne troškove u iznosu 275 EUR i dnevnice u iznosu od 140 EUR.

Više informacija je o mobilnosti na Pamukkale Univerzitetu, Turska možete pronaći na sljedećoj stranici: https://www.pau.edu.tr/pau/en.

Ukupan broj stipendija: 

  • akademsko osoblje (teaching): dva (2)
  • administrativno osoblje (training): jedan (1)

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching/Training
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 
  6. Motivaciono pismo
  7. Pozivno pismo
  8. Potvrda o poznavanju jezika

Kontakt osoba sa Pamukkale Univerziteta: Gülsiye Bıçak (internationaloffice@pau.edu.tr)

Prijave dostaviti putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PAMUKKALE.

Krajnji rok za apliciranje je 13.05.2021.godine.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterija za odabir kandidata iz reda naučno-nastavnog/umjetničko- nastavnog osoblja i administrativnog osoblja  (Član 24. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti)

Više informacija o načinu prijave i kriterijima možete naći na stranici:
http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/mobilnost/pravilnik-o-medunarodnoj-mobilnosti/.

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.