Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2021/22. na Pamukkale Univerzitetu, Turska (studenti)

Pamukkale Univerzitet u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine. Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta (Turizmologija, Hemija), Ekonomskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Filozofskog fakulteta (Turski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Žurnalizam, Predškolski odgoj i obrazovanje, Razredna nastava).

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.10.2021. godine

 

Pamukkale Univerzitet u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta (Turizmologija, Hemija), Ekonomskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Filozofskog fakulteta (Turski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Žurnalizam, Predškolski odgoj i obrazovanje, Razredna nastava).

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Više informacija i lista predmeta na engleskom jeziku dostupni su na: https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en

 

ROK ZA PRIJAVU JE 15.11.2021. GODINE

 

Napomena: Nominovani studenti trebaju do 31.12.2021. godine dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Pamukkale Univerzitet (više informacija student će dobiti od strane našeg Ureda).

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik ili Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PAMUKKALE. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta na engleskom jeziku.

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.