Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2021/22. na Univerzitetu Afyon Kocatepe, Turska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.11.2021. godine

 

Univerzitet Afyon Kocatepe iz Turske objavio je konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine. Jedna stipendija je namijenjena za redovno slušanje predmeta u toku navedenog semestra (4 mjeseci), a druga stipendija je namijenjena za stručnu praksu odnosno takozvani internship (2 mjeseca).

 

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih programa: Ekonomski fakultet (poslovanje i administrativne nauke), Pravni fakultet (pravo), Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tehnološki fakultet (prehrambena tehnologija), RGGF (rudarstvo i građevinarstvo), Filozofski fakultet (Turski jezik i književnost), Mašinski fakultet i Fakultet elektrotehnike. 

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

 

Više informacija o studiranju, fakultetima i studijskim programima na Univerzitetu Afyon Kocatepe možete pronaći na: https://aku.edu.tr/

 

Ovaj poziv je otvoren od 23.11. do 13.12.2021. godine

 

Od 14.12. do 28.12.2021. godine svi zainteresovani studenti apliciraju direktno na Univerzitet Afyon Kocatepe  putem sljedećeg linka: https://forms.gle/JZMgiqQzVGxYMqG78.

 

Proces selekcije će se vršiti od strane Univerziteta Afyon Kocatepe u skladu sa kriterijima koji su navedeni u ovom dokumentu.

 

 Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Prepis ocjena i potvrda o statusu studenta – prevedeni na engleski jezik

 

Ured stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja putem telefona ili emaila (staviti u predmetu emaila napomenu PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON).

 

Za pravilno popunjavanje Learning Agreement studenti trebaju kontaktirati lično Ured. Learning Agreements se i dostavlja lično u Ured (ukupno četiri kopije), prije nego se isti pošaljete uz aplikaciju Univerzitetu Afyon Kocatepe.  

 

Svi dokumenti Univerzitetu Afyon Kocatepe koji se dostavljaju moraju biti na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name).

 

 

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.