Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2021/22. na Univerzitetu Igdir, Turska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.11.2021. godine

 

 

Univerzitet Igdir u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Fakulteta elektrotehnike, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, smjer Građevinarstvo i Mašinskog fakulteta.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Više informacija i lista predmeta dostupni su na: https://www.igdir.edu.tr/home

 

ROK ZA PRIJAVU JE 08.12.2021. GODINE

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik ili Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ IGDIR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.