Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Kasselu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.11.2021. godine

 

 

Univerzitet u Kasselu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu više stipendija studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti svih fakulteta Univerziteta u Tuzli uz uslov da na Univerziteta u Kasselu postoji isti ili sličan studijski program. Podudarnost studijskih programa studenti mogu provjeriti na sljedećem linku:

https://www.uni-kassel.de/uni/en/international-service/international-profile/faculties-facilities-and-services

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Studenti sva tri ciklusa studija u toku mobilnosti imaju mogućnost slušanja i polaganja predmeta, ali i pisanja master rada i doktorske disertacije, kao i istraživanja.

 

Ukoliko je student zainteresovan za istraživanje i/ili izradu master rada ili disertacije, potrebno je da u saradnji sa našim Uredom pronađe profesora kosupervizora/komentora na Univerzitetu u Kasselu. S tim profesorom komentorom će dogovoriti period koji žele provesti u Kasselu, ali on ne smije biti kraći od 3 mjeseca. Nakon što potvrde ovaj period, tek tada mogu započeti proces apliciranja za stipendiju.

 

ROK ZA PRIJAVU za studente koji žele slušati predmete u ljetnom semestru: 01.12.2021.

ROK ZA PRIJAVU za studente koji žele raditi istraživanje ili pisati master/doktorski rad: NEMA.

 

Više informacija dostupno je na:

https://www.uni-kassel.de/uni/en/international-service/coming-to-kassel/exchange-studies-at-the-university-of-kassel/with-an-exchange-program-erasmus-and-partner-university i

https://www.uni-kassel.de/go/welcome-centre.

 

Kontakt osoba sa Univerziteta u Kasselu: Ms. Marlis Fellmann (exchange@uni-kassel.de)

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

 

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ KASSEL. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (npr. 1. CV_Ime, Prezime).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.