Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.11.2021. godine

 

Univerzitet u Osijeku, Hrvatska je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Filozofskog fakulteta koji će boraviti od 01.03. – 31.07.2022. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u  Osijeku od  (adresa: Cara Hadrijana 10, Osijek; http://www.foozos.hr/).


Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR (ukupan iznos za pet mjeseci iznosi 4.000 EUR). Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija dostupno je na:

http://www.unios.hr/cooperation-with-partner-countries-in-erasmus-project-2020-1-hr01-ka107-077403/,

te u dokumentu „Call for applications”:

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/11/1_ver2-Natjecaj-call-for-applications-partner-staff-and-students-2020.pdf (stranice 10-11, koje se odnose na dolazne studente).

ROK ZA PRIJAVU JE 30.11.2021. GODINE

Rok za online apliciranje za nominovanog studenta je 06.12.2021. godine*

 

Potrebna dokumentacija za studente koje je potrebno dostaviti Uredu:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8. Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ OSIJEK. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (npr. 1. CV_Ime, Prezime). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

  

(*) – Nakon nominovanja studenta od strane Univerziteta u Tuzli, isti je obavezan slijediti online proceduru apliciranja, te sljedeće dokumente poslati Univerzitetu u Osijeku

 

 1. Application form for student mobility– nominovani student popunjava
 2. Ugovor o učenju – Potpisani Ugovor o učenju izdaje Ured
 3. Curriculum Vitae
 4. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 5. Potvrda o statusu studenta izdata od strane matičnog fakulteta na UNTZ
 6. Erasmus+ Student Nomination form potpisan od strane UNTZ– Ovaj dokument izdaje Ured zajedno sa Erasmus+ obrascem za nominaciju studenta

 

Gore navedene dokumente je potrebno skenirati i staviti u jedan .pdf dokument i poslati na email: erasmus@unios.hr.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba

Tel: +387 35 300 529

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.