Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Middle East Technical University (METU), Turska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 14.12.2022. godine

 

 

Middle East Technical University (METU) iz Ankare, Turska, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti svih fakulteta Univerziteta u Tuzli uz uslov da na METU postoji isti ili sličan studijski program. Podudarnost studijskih programa studenti mogu provjeriti na sljedećim linkovima: 1) Academic Catalog  i

2) https://oibs2.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija o studiranju na METU možete pronaći na FACT SHEET.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 23.12.2022. GODINE

Ured nominuje studente 29.12.2022. godine online: oibs2.metu.edu.tr/Incoming_Exchange_Student_Nomination/

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (odabrati predmete koji nose 30 ECTS kredita)
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8. Popunjen obrazac „Tentative Course Form
 9. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 11. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 13. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 14. Popunjen obrazac „Incoming Thesis Student Confirmation” (samo za studente II i III ciklusa koji će raditi istraživanje)

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ METU. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

 Napomena samo za studente II i III ciklusa: Studenti II i III ciklusa studija mogu (a) slušati i polagati predmete ili (b) raditi istraživanje. Ukoliko izaberu raditi istraživanje, potrebno je da nađu istraživačkog supervizora na METU (sami) koji je spreman da prihvati da radi sa studentom. U ovom slučaju, student treba da dostavi pismo o prihvatanju (koje se može preuzeti sa ICO web stranice: https://ico.metu.edu.tr/application) potpisano od strane dogovorenog supervizora, koordinatora za razmjenu odjela i predsjedavajućeg odjeljenja tokom perioda prijave. Bez ovog dokumenta student neće moći da sprovodi istraživanje na METU. Imajte na umu da ICO ne može dodijeliti akademske supervizore studentima istraživačima.

 

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526