Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerziteta u Litvaniji (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.10.2022. godine

 

Poslovni univerzitet primijenjenih nauka u Litvaniji (LBUAS) je objavio konkurs za dodjelu šest (6) stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija o studiranju na Poslovnom univerzitetu primijenjenih nauka u Litvaniji možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 29.11.2022. GODINE

Ured nominuje studente 05.12.2022. godine. Studenti do 09.12.2022. godine popunjavaju online aplikaciju na sljedećem linku: Application form.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LITVANIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526