Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 06.10.2022. godine

 

Univerzitet u Pečuhu, Mađarska je objavio konkurs za dodjelu 3 stipendije studentima I i II ciklusa studija za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 1. Ekonomskog fakulteta (ekonomija, menadžment, administracija, marketing i oglašavanje)
 2. Filozofskog fakulteta (engleski jezik i književnost, sociologija, kulturalne studije, psihologija i političke nauke).

 

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

 

Dodatne informacije možete pronaći na: https://international.pte.hu/

Incoming student info (general): https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus

Study Guide: https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus/study-guide

 

Kontakt osoba sa Univerziteta u Pečuhu: Gábor CZÉH, Erasmus+ International Credit Mobility Coordinator (czeh.gabor@pte.hu)

 

 ROK ZA PRIJAVU JE 28.10.2022. GODINE

Ured nominuje studente 03.11.2022. godine.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša predmete po prvi put): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PEČUH. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526