Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2022/23. na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.10.2022. godine

 

Univerzitetu Valencija, Španija je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.

Prijaviti se mogu studenti Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Medicina i stomatologija su oblasti koje nisu dostupne stranim studentima!

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Lista studijskih programa na koje se može aplicirati se nalazi na sljedećem linku: Degree Programmes Offered (uv.es)

Predmeti koji se nude na Engleskom jeziku pogledati na: TablaIngles.pdf (uv.es)

Kontakt osoba na Univerzitetu Valencija je Inma Moscardo (email: ka107@uv.es)

 Više informacija možete pronaći na: General information (uv.es), University life (uv.es) i Official announcements (uv.es).

 

ROK ZA PRIJAVU JE 28.10.2022. GODINE

Ured nominuje studenta 04.11.2022. god. isključivo putem sljedećeg linka: https://links.uv.es/nominations/KA107

 Univerzitet u Valenciji će putem emaila nominovanim studentima dostaviti link za on-line aplikaciju.

 Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se studentima preporučuje poznavanje španskog jezika, minimalno na nivou B1.

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VALENCIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526