Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 01.11.2023. godine

 

AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju u Krakovu (AGH UST Krakow), Poljska, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

Prijaviti se mogu studenti Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci: matematika i fizika) i Ekonomskog fakulteta.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun te zvanično započne semestar. Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a student te informacije može dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Više informacija o studiranju na AGH UST Krakow možete pronaći na sljedećim linkovima:  

a) Web stranica: agh.edu.pl/en
b) Department of International Relations, E-mail: dwz@agh.edu.pl; exchange@agh.edu.pl
      Tel: +48(12) 617 51 50;  https://international.agh.edu.pl/
c) Course catalogue: intcourses.agh.edu.pl
d) Faculty/faculties: agh.edu.pl/en/agh-ust-faculties
e) Department for International Students of AGH UST: international.agh.edu.pl/eng/exchange-programmes/application-form
f) Viza, osiguranje studenata, isplata stipendija: Department of International Relations, E-mail: dwz@agh.edu.pl,
Tel: +48(12) 617 51 50; www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-partner-countries-programme;
g) Smješaj za studente: Email: miasteczko@agh.edu.pl;
Linkovi: https://akademik.agh.edu.pl/;
http://www.miasteczko.agh.edu.pl/index_en.php?menu=spl;
http://www.miasteczko.agh.edu.pl/index_en.php.
h) Akademski kalendar:
international.agh.edu.pl/eng/centre-for-international-students/faq/academic-calendar

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 10.11.2023. GODINE

Ured nominuje studente 13.11.2023. godine. 

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ AGH KRAKOW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534