Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Marburg, Njemacka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30.10.2023. godine

 

Univerzitet u Marburgu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu tri (3) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Napomena 1: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek biologija. Stoga, neophodno je znanje njemačkog jezika! Više informacija pogledati u dokumentu FACT SHEET pod LANGUAGE REQUIREMENTS.

Napomena za odabir predmeta za studente PMF-a, odsjek Biologija: Sa Univerziteta u Marburgu, odsjek Biologija, data je preporuka našim studentima da mogu uzeti dva predmeta od 12 ECTS i jedan od 6 ECTS (“2 advanced modules of 12 credits and one profile module of 6 credits“) ili jedan predmet od 12 ECTS i nekoliko predmete od 6 kredita, kako bi se ispunio fond od optimalnih 30 ECTS kredita. Predmeti od 18 ECTS nisu opcija za studente bachelor studija.

 

O STIPENDIJI

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da studentu prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra.

 

DODATNE STIPENDIJE

Studenti imaju mogućnost apliciranja za sljedeće stipendije navedene u dokumentu DODATNE STIPENDIJE, i to: 

 1. a) Top-Ups: Ukoliko student/ica spada u jednu od kategorija pod nazivom Top-Ups ili
 2. b) planira putovati na mobilnost u Marburg koristeći jednu od GREEN TRAVEL opcije prevoza

Prilikom dostavljanja dokumentacije za apliciranje za ovu mobilnost, potrebno je obavijestiti Ured o ispunjavanju kriterija za ove dodatne stipendija te dostaviti dokaze za to (Ured vam može pomoći oko dostavljanja dokazne dokumentacije).

 

KORISNE INFORMACIJE

 • Više informacija o studiranju na Univerzitetu u Marburgu možete pronaći u dokumentu FACT SHEET.
 • Kontakt email: erasmus-incoming@uni-marburg.de; erasmus-partnercountries@verwaltung.uni-marburg.de; erasmus-partnercountries@uni-marburg.de; (Pogledati i FACT SHEET).
 • VIZA: Studenti sa BH državljanstvom prije odlaska na mobilnost moraju imati vizu za Njemačku za koju apliciraju  u Ambasadi Republike Njemačke u Sarajevu, BiH.
 • German Health Insurance: Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati putničko zdravstveno osiguranje izvađeno u BiH. Nakon što dođu u Njemačku, studenti moraju izvaditi i njemačko zdravstveno osiguranje. Najjednostavnije je da studenti prije odlaska na mobilnost kontaktiraju jednu od njemačkih osiguravajućih kompanija i dogovore se s njima unaprijed. Kontakt informacije ovih kompanija su dostupne ovdje: German Health Insurance Companies.
 • Po dolasku u Marburg, studentima se izdaje Semester Ticket / Student ID koju će koristiti za javni prevoz i ostale usluge na koje imaju pravo kao studenti
 • SMJEŠTAJ: Našim studentima je preporučeno da tokom svog boravka na mobilnosti iznajmljuju sobe u studentskom domu Univerziteta u Marburgu. Cijena koštanja jedne sobe se kreće od 250EUR do 350EUR mjesečno. Studenti plaćaju prvu rentu nakon što im prva rata stipendije bude isplaćena. Više informacija o sobama pogledati na sljedećem linku: https://studierendenwerk-marburg.de/en/living/
 • OBAVEZNI MJESEČNI DOPRINOS: Svi studenti Univerziteta u Marburgu plaćaju oko 325 EUR mjesečno na ime mjesečnog doprinosa za taj semestar. Našim studentima će se ovaj iznos odbiti od posljednje rate stipendije.  

 

 ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 17.11.2023. GODINE

Ured nominuje studente 24.11.2023. godine. Nakon 01.12.2023. godine, Univerzitet u Marburgu će izvršiti konačni odabir studenata i odabranog studenta će kontaktirati putem emaila.

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika za predmete na engleskom jeziku odnosno njemačkog jezika za predmete na njemačkom jezku, minimalno nivo B2 (Pogledati FACT SHEET pod LANGUAGE REQUIREMENTS.
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Marburg. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534