Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 08.11.2023. godine

 

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (VEVU) u Hrvatskoj objavilo je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2023/24. godine u trajanju od 3,5 mjeseci (u skladu sa projektom Erasmus+ 2023 – KA171)

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta Univerziteta u Tuzli:

 •  Medicinskog fakulteta (Zdravstvene studije)
 • Pravnog fakulteta
 • Ekonomskog fakulteta

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR za period od 3,5 mjeseci, koliko traje semestar. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 80% od ukupnog iznosa stipendija, a 20% se isplaćuje u posljednjoj sedmici.

DODATNA STIPENDIJA

Ukoliko student/ica ispunjava jedan ili više kriterija navedenih u dokumentu Top-Ups i to mogu dokazati, mogu aplicirati za ovu stipendiju popunjavajući Formular u prilogu. Prilikom dostavljanja dokumentacije za apliciranje za ovu mobilnost, potrebno je obavijestiti Ured o ispunjavanju kriterija za ove dodatne stipendija te dostaviti dokaze za to (Ured vam može pomoći oko dostavljanja dokazne dokumentacije).

 

Više informacija o studiranju na VEVU pronađite na sljedećim linkovima:

Kontakt osoba na VEVU je Karolina Novinc, Erasmus koordinatorica, Email: karolina.novinc@vevu.hr; Tel: +38532492265

ROK ZA PRIJAVU JE 25.12.2023. GODINE

Ured nominuje studente 27.12.2023. godine. (kranji rok za nominaciju je 12.01.2024. godine) 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Prepis ocjene sa I ciklusa studija ILI Uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija ILI Dodatak diplomi – prevedeni na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima na II ciklusu studija – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VUKOVAR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534