Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru akademske 2023/24. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 03.04.2023. godine

 

 

Univerzitet TH Keln, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za akademsku 2023/24. godinu.

 

Dvije (2) stipendije su namijenjene za zimski semestar koji traje od 25.09.2023. do 09.02.2024. godine.

Preostale dvije (2) stipendije su namijenjene za ljetni semestar akademske 2023/24. godine koji traje od 01.04.2024. do 26.07.2024. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Mašinskog fakulteta Elektrotehničkog fakulteta, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (smjer Građevinarstvo) Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 265 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija o studiranju i dostupne predmete na TH Keln Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima:  

https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php, www.th-koeln.de/erasmus

https://www.th-koeln.de/fahrzeugsysteme-und-produktion/fakultaet-fuer-fahrzeugsysteme-und-produktion_2464.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/international-office_6387.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/exchange-students_21380.php

Akademski kalendar: https://www.th-koeln.de/en/academics/semester-dates_11444.php

 

Kontakt osobe na TH Kelnu: 

 

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA:

 1. ZIMSKI SEMESTAR:  12.04.2023.
 2. LJETNI SEMESTER: 06.10.2023.

 

Ostali rokovi:

 1. Za Zimski semester: Ured šalje nominacije 14.04.2023., a rok za nominovane studente da popune online aplikaciju je 28.04.2023.
 2. Za Ljetni semester: Ured šalje nominacije 13.10.2023., a rok za nominovane studente da popune online aplikaciju je 30.10.2023.

 

Ured šalje nominacije na sljedeći email: incomings-exchange@th-koeln.de

 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog ili njemačkog* jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

 

*Ukoliko će student slušati nastavu na njemačkom jeziku.  

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ TH Keln. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 & 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534