Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru akademske 2024/25. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 15.03.2024. godine

 

Univerzitet TH Keln, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za akademsku 2024/25. godinu.

Prijaviti se mogu studenti Mašinskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta (smjer Građevinarstvo) Univerziteta u Tuzli.

Dvije (2) stipendije su namijenjene za zimski semestar koji traje od 01.09.2024. do 28.02.2025. godine.

Preostale dvije (2) stipendije su namijenjene za ljetni semestar akademske 2024/25. godine koji traje od 01.03.2025. do 31.08.2025. godine.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 265 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Više informacija o studiranju i dostupne predmete na TH Keln Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima:  

https://www.th-koeln.de/en/homepage_26.php, www.th-koeln.de/erasmus

https://www.th-koeln.de/fahrzeugsysteme-und-produktion/fakultaet-fuer-fahrzeugsysteme-und-produktion_2464.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/international-office_6387.php

https://www.th-koeln.de/en/international_office/exchange-students_21380.php

Akademski kalendar: https://www.th-koeln.de/en/academics/semester-dates_11444.php 

 Kontakt osobe na TH Kelnu: 

 ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA:

 1. ZIMSKI SEMESTAR: 03.04.2024.
 2. LJETNI SEMESTAR: 29.09.2024.

 Ostali rokovi:

 1. Za Zimski semestar: Ured šalje nominacije 05.04.2024., a rok za nominovane studente da popune online aplikaciju je 19.04.2024.
 2. Za Ljetni semestar: Ured šalje nominacije 04.10.2024., a rok za nominovane studente da popune online aplikaciju je 18.10.2024.

 Ured šalje nominacije na sljedeći email: incomings-exchange@th-koeln.de

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog ili njemačkog* jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Prepis ocjene sa I ciklusa studija ILI Uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija ILI Dodatak diplomi – prevedeni na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima na II ciklusu studija – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

 

*Ukoliko će student slušati nastavu na njemačkom jeziku.  

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ TH Keln. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534