Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.05.2021. godine

 

Univerzitet TH Keln, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 265 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija o studiranju i dostupne predmete na TH Keln Univerzitetu možete pronaći na sljedećim linkovima:  

https://www.th-koeln.de/en/international_office/exchange-students_21380.php  i

https://www.th-koeln.de/fahrzeugsysteme-und-produktion/fakultaet-fuer-fahrzeugsysteme-und-produktion_2464.php 

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 18.06.2021. GODINE

 Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik

*Napomena: Ovo je ukupan broj stipendija namijenjen za partnerske univerzitete iz BiH (Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru i Univerzitet u Zenici). Selekciju kandidata vrši Univerzitet TH Keln nakon obavljenog Skype intervjua.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ TH Keln. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.