Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu Nova Lisboa, Portugal (studenti)

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.02.2021. godine

 

Univerzitet Nova Lisboa, Portugal je objavio konkurs za dodjelu 11 stipendija* studentima I, II i III ciklusa studija za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Naši studenti se mogu prijaviti na Univerzitetu Nova Lisboa samo za Fakultet društvenih i humanističkih nauka (NOVA FCSH), gdje se dodjeljuje ukupno 7 stipendija, i Školu za informatiku i menadžment (NOVA IMS), gdje se dodjeljuje ukupno 4 stipendije. Selekciju kandidata vrši Univerzitet Nova de Lisboa.

Dostupni studijski programi i predmeti biće dostupni prilikom registracije i popunjavanja prijave.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Osiguranje je pokriveno od strane Univerziteta Nova Lisboa. Viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija možete pogledati na: https://www.up.pt/icmunl2020/about

Kontakt osoba sa Univerziteta Nova Lisboa: Carlotta Pisano, erasmus@unl.pt

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 24.03.2021. GODINE.

ROK ZA POPUNJAVANJE ONLINE APLIKACIJE 31.03.2021. GODINE.

Link za aplikaciju: https://www.up.pt/icmunl2020/apply

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (formata 35×45 mm)
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik

*Napomena: Ovo je ukupan broj stipendija namijenjen za četiri partnerska univerziteta iz BiH (Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bihaću).

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ NOVA LISBOA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529


POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.