Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

Slika Pecuh Madjarska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 18.02.2021. godine

 

Univerzitet u Pečuhu, Mađarska je objavio konkurs za dodjelu 4 stipendije studentima I i II ciklusa studija za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 1. Ekonomskog fakulteta (ekonomija, menadžment, administracija, marketing i oglašavanje)
 2. Filozofskog fakulteta (engleski jezik i književnost, sociologija, kulturalne studije, psihologija i političke nauke).

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

Dodatne informacije možete pronaći na:  https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus,  

https://international.pte.hu/, https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus/study-guide.

Kontakt osoba sa Univerziteta u Pečuhu: Gábor CZÉH, Erasmus+ International Credit Mobility Co-ordinator (czeh.gabor@pte.hu)

ROK ZA PRIJAVU JE 16.04.2021. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2.  Fotografija (formata 35×45 mm)
 3.  Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5.  Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6.  Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7.  Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8.  Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
 9.  Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PEČUH. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenataStudenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.