Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2022/23. na Međunarodnom Univerzitetu za psihoanalizu u Berlinu, Njemačka (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.04.2022. godine

 

ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO 27.05.2022. GODINE.

 

Međunarodni Univerzitet za psihoanalizu – IPU u Berlinu, Njemačka objavio je konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Odsjeka za pedagogiju-psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Dvije (2) stipendije su namijenjene našim studentima I ciklusa studija koji bi na studijskom programu BS Psychology na IPU Berlin slušali nastavu na njemačkom jeziku, te je potrebno minimalno poznavanje njemačkog jezika nivoa B2.

 

Dvije (2) stipendije su namijenjene našim studentima II ciklusa studija koji bi na studijskom programu MA Psychology na IPU Berlin imali opciju odabira slušanja nastave ili na engleskom ili na njemačkom jeziku. Potrebno je minimalno poznavanje engleskog odnostno njemačkog jezika nivoa B2.

 

Ukoliko se ne jave studenti II ciklusa za mobilnost, stipendije se mogu prebaciti za studente I ciklusa i obrnuto.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Lista studijskih programa i predmeta koji se nude:

https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/austauschstudium-an-der-ipu/

 

Više informacija pogledati na
https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/,
https://www.ipu-berlin.de/international-office/studierende/auslaendische-studierende/guide-for-international-students/, https://www.ipu-berlin.de/international-office/.

 

Kontakt osoba na IPU Berlin: Yuliya Salauyova, Erasmus Institutional Coordinator, International Office; Tel.:+49 30 300 117-723; E-Mail: yuliya.salauyova@ipu-berlin.de; international@ipu-berlin.de.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 09.05.2022. GODINE

  

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik, uvjerenje o položenim ispitima na engleskom ili njemačkom jeziku, te certifikat ili potvrda o poznavanju njemačkog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik, te certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika, minimalno nivo B2

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ IPU BERLIN. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 526

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.