Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2022/23. na Univerzitetu u Litvaniji (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 24.05.2022. godine

 

Poslovni univerzitet primijenjenih nauka u Litvaniji je objavio konkurs za dodjelu šest (6) stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija o studiranju na Poslovnom univerzitetu primijenjenih nauka u Litvaniji možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

 

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 10.06.2022. GODINE

 

Važno: Nakon što Ured nominuje studente, studenti do 14.06.2022. godine popunjavaju online aplikaciju na sljedećem linku: Application form.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika za predmete na engleskom jeziku odnosno njemačkog jezika za predmete na njemačkom jezku, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LITVANIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 & 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 526