Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu Anadolu, Turska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 23.03.2023. godine

 

 

Univerzitet Anadolu u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije za studente I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Univerziteta u Tuzli sa:

 • Farmaceutski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Ekonomskog fakulteta
 • Filozofskog fakulteta, smjerovi: Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost i Turski jezik i književnost
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: Logopedija

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR za period od četiri (4) mjeseca, koliko traje semestar (semestar počinje sredinom mjeseca septembra 2023. godine, a završava krajem januara ili u prvoj sedmici mjeseca februara 2024. Godine).

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Više informacija i lista predmeta dostupni su na: http://abp.anadolu.edu.tr/en, https://www.anadolu.edu.tr/en,

https://international.anadolu.edu.tr/en/exchange-incoming-3, te u dokumentu Erasmus student charter. 

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Anadolu je Gülsüm UĞUZ, Email:gulsumuguz@anadolu.edu.tr,
Tel: 0090 222 330 74 37.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 25.04.2023. GODINE

Ured nominuje studente 10.05.2023. godine. 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Anadolu verzija Erasmus+ Learning Agreement
 7. Student Application Form (dokument Univerziteta Anadolu)
 8. Housing Application Form (dokument Univerziteta Anadolu)
 9. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 10. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 12. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 13. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 14. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ ANADOLU. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534