Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu Igdir, Turska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 28.02.2023. godine

 

Univerzitet Igdir u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Univerziteta u Tuzli sa:

 • Fakulteta elektrotehnike,
 • Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, smjer Građevinarstvo,
 • Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer Matematika i smjer Geografija, i
 • Filozofskog fakulteta, smjer Engleski jezik i književnost.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR za period od četiri (4) mjeseca, koliko traje semestar. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Više informacija i lista predmeta dostupni su na: https://www.igdir.edu.tr/home.

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Igdir je Talha Yildiz, Vice Erasmus Coordinator, IRO, Email: erasmus@igdir.edu.tr 

 

ROK ZA PRIJAVU JE 26.03.2023. GODINE

Ured nominuje studente 30.03.2023. godine. 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ IGDIR. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534