Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Marburg, Njemacka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.05.2023. godine

 

Univerzitet u Marburgu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Napomena 1: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek biologija. Stoga, neophodno je znanje njemačkog jezika! 

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

 

Više informacija o studiranju na Univerzitetu u Marburgu možete pronaći na sljedećem linku:  

https://www.uni-marburg.de/en, Vorlesungsverzeichnis anzeigen – Philipps-Universität Marburg (uni-marburg.de), kao i u dokumentu Fact Sheet.

 

Napomena za odabir predmeta za studente PMF-a, odsjek Biologija: Sa Univerziteta u Marburgu, odsjek Biologija, data je preporuka našim studentima da mogu uzeti dva predmeta od 12 ECTS i jedan od 6 ECTS (“2 advanced modules of 12 credits and one profile module of 6 credits“) ili jedan predmet od 12 ECTS i nekoliko predmete od 6 kredita, kako bi se ispunio fond od optimalnih 30 ECTS kredita. Predmeti od 18 ECTS nisu opcija za studente bachelor studija.

 

Kontakt email: erasmus-partnercountries@verwaltung.uni-marburg.de; erasmus-partnercountries@uni-marburg.de; erasmus-incoming@uni-marburg.de; (Pogledati i Fact Sheet).

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 28.05.2023. GODINE

Ured nominuje studente 30.05.2023. godine. Nakon 01.06.2023. godine, Univerzitet u Marburgu će izvršiti konačni odabir studenata i odabranog studenta će kontaktirati putem emaila.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika za predmete na engleskom jeziku odnosno njemačkog jezika za predmete na njemačkom jezku, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
  10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Marburg. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534