Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu Adiyaman, Turska (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 16.01.2024. godine

 

NOVI ROK ZA PRIJAVU JE 01.07.2024. GODINE.

Ured nominuje studente 08.07.2024. godine.

 

Univerzitet Adiyaman u Turskoj objavio je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2024/25. godine.

Prijaviti se mogu studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa studijskog programa Ekonomija i Poslovna ekonomija.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR za period od četiri (4) mjeseca (120 dana), koliko traje semestar. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Više informacija i lista predmeta dostupni su na sljedećim linkovima: https://erasmus.adiyaman.edu.tr/en,

https://erasmus.adiyaman.edu.tr/en/incoming-student, https://erasmus.adiyaman.edu.tr/en/course-catalogue/undergraduate-programs.

Kontakt osoba na Univerzitetu Adiyaman je Ercan Baltali, International Relations Office, email: erasmus@adiyaman.edu.tr, tel: +904162233800.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 15.04.2024. GODINE

Ured nominuje studente 22.04.2024. godine. 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1(studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Adiyaman. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534