Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu u Rigi, Latvija (studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 20.03.2024. godine

 

Univerzitet u Rigi, Latvija je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2024/25. godine.  

Prijaviti se mogu studenti Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Mašinskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta i Filozofskog fakulteta (Odsjek za engleski jezik i književnost) Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR i putne troškove u iznosu od 180 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Informacije o programima i predmetima koji se nude na engleskom jeziku možete pogledati na: Course list for exchange studies – RTU International Coorperation and Foreign Students Department. Studenti kojima je glavni smijer Business/Management/Economics mogu odabrati predmete sa Fakulteta ekonomskog inžinjeringa.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 01.04.2024. GODINE

 •  Ured nominuje studente 04.2024. godine.Nakon nominovanja studenta od strane Univerziteta u Tuzli, student popunjavaju online aplikaciju Univerziteta u Rigi na linku: https://incomingexchange.rtu.lv/, te dostavlja nominacijsko pismo sa potpisom i pečatom Univerziteta u Tuzli (Ured izdaje ovo pismo).

 • Rok za popunjavanje online aplikacije na Univerzitetu u Rigi (RTU) je 30.04.2024. godine.Detaljan opis online aplikacijskog procesa na RTU pogledati na: https://fsd.rtu.lv/erasmus-partner-countires/. Nakon popunjene online aplikacije i dostavljenih dokumenata, predstavnici RTU obavaljaju Skype intervju sa svakim nominovanim studentom.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Prepis ocjene sa I ciklusa studija ILI Uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija ILI Dodatak diplomi – prevedeni na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima na II ciklusu studija – prevedeno na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ RIGA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534