Erasmus + stipendije za akademsko osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.10.2022.godine

 

Tehničkim univerzitetom u Rigi, Latvija objavio je poziv za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji.

 

Poziv je otvoren za osoblje Ekonomskog fakulteta (biznis i administracija), Fakultet Elektrotehnike (informacione i komunikacione tehnologije i elektrotehnički inžinjering), Mašinski fakultet (mašinski inžinjering) i Filozofski fakultet (jezici).

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

Više informacija o Univerzitetu u Rigi možete pronaći na web stranici: http://fsd.rtu.lv/.

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: Inga Labsvira Zelca,  Inga.Labsvira-Zelca@rtu.lv

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + RIGA.

Krajnji rok za apliciranje je 21.10.2022.godine.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba;

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528