Erasmus+ stipendije za akademsko osoblje na Univerzitetu Igdir, Turska (osoblje)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 30.11.2023. godine

 

Obavještavamo vas da je Univerzitet Igdir, Turska, objavio Konkurs za dodjelu ukupno četiri (4) stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji.

Navedene stipendije su namijenjene za “Staff Mobility for Teaching” i potrebno ih je iskoristiti u sedmici od 13.05. – 17.05.2024. godine.

Poziv je otvoren za osoblje sljedećih fakulteta Univerziteta u Tuzli:

 • Tehnološkog fakulteta
 • Medicinskog fakulteta, Odsjek zdravstvenih studija
 • Fakulteta za tjelesni odgoj i sport
 • Mašinskog fakulteta
 • Fakulteta elektrotehnike
 • Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, smjer Građevinarstvo
 • Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer Matematika i smjer Geografija
 • Filozofskog fakulteta, smjerovi: (a) Turski jezik i književnost, (b) Engleski jezik i književnost i (c) Psihologija
 • Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (audiologija i rehabilitacija)

Više informacija o Univerzitetu Igdir možete pronaći na sljedećoj stranici: https://www.igdir.edu.tr/home.

ROK ZA PRIJAVU JE 22.12.2023. GODINE

Rok Ureda za nominovanje odabranog kandidata: 28.12.2023. godine (erasmus@igdir.edu.tr)

 

O STIPENDIJI

 • Vrsta: (A) Staff mobility for teaching
 • Trajanje mobilnosti: 5 dana
 • Sati predavanja: Minimalno 8 sati
 • Nivo poznavanja engleskog jezika: B2
 • Iznos stipendije: 140 EUR po danu + troškovi puta (Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).
 • Kriteriji za odabir kandidata koji se primjenjuju: UNTZ Kriteriji iz Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti (linkovi dole)

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 1. Prijavni obrazac
 2. Kopija pasoša
 3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 4. Motivaciono pismo
 5. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika
 6. Mobility Agreement for Teaching
 7. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + IGDIR.

Nakon nominacije, nominovano osoblje treba sa sobom ponijeti sljedeću dokumentaciju:

1)    Boarding Passes

2)    Etickets

3)    Health Insurance (Covering your stay here)

4)    CV

5)    Copy of passport identity page

6)    Big Smile J

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Igdir je Talha Yildiz, Vice Erasmus Coordinator, IRO, Email: erasmus@igdir.edu.tr

Više informacija o načinu prijave i kriterijima možete pronaći u Pravilniku o međunarodnoj  mobilnosti Univerziteta u Tuzli na sljedećim linkovima:

 1. a) http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf
 2. b) http://untz.ba/wp-content/uploads/2023/03/Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_medjunarodnoj_sradnji_08_03_2023.pdf

 

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

E-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

Tel: +387 35 300 526