Erasmus + stipendije za akademskog i administrativnog osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija za učešće na RTU međunarodnoj sedmici mobilnosti u periodu od 26. – 30.06.2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 28.03.2022.godine

 

Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija objavio je poziv za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji, a u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Poziv je raspisan za učešće na RTU međunarodnoj sedmici mobilnosti u periodu od 26. – 30.06.2023.godine, i otvoren je za akademsko osoblje i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli. Međunarodna sedmica će se fokusirati na sljedeća područja:

 

 • KA171 project governance,
 • project implementation challenges and opportunities – RTU & partners’ experience
 • implementing the EU Commission’s diversity and inclusion strategy in KA171,
 • and other pertinent topics for Erasmus+ World.

 

Ukupan broj dostupnih stipendija je 6 ali se ovaj broj odnosi na više univerziteta iz Bosne i Hercegovine.

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 

 1. Prijavni obrazac
 2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Training)
 3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija nije obavezno ali je poželjno)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 6. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 7. Motivaciono pismo

 

Više informacija o Univerzitetu u Rigi možete pronaći na web stranici: http://fsd.rtu.lv/.

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: Zane Emīlija Sarma,  globalerasmus@rtu.lv

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + RIGA.

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

 

Krajnji rok za apliciranje je 30.04.2023.godine.

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528