Erasmus+ stipendije za akademsku 2021/22. godinu na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.03.2021. godine

Erasmus+ stipendije za akademsku 2021/22. godinu na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija (studenti)

Univerzitet u Primorskoj, Slovenija je objavio konkurs za dodjelu 2 stipendije studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 1. Ekonomskog fakulteta (ekonomija i finansija)
 2. Filozofskog fakulteta (odsjeci za jezike, predškolski odgoj, pedagogija)
 3. Prirodno-matematičkog fakulteta (matematika, turizam)
 4. Fakulteta elektrotehnike

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

Nakon što student bude odabran za mobilnost od strane Univerziteta u Primorskoj, prije odlaska na mobilnost treba da dostavi informacije i dokumente o prebivalištu i računu u banci koji je otvoren u Sloveniji (broj računa, broj banke, adresa banke)

ROK ZA PRIJAVU JE 05.04.2021. GODINE

Dodatne informacije možete pronaći na: https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/up-call-erasmus-for-students/2291-, kao i u dokumentu: Poziv KA107 za program razmjene.

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ primorska . Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.