Erasmus+ stipendije za ljetni semestar 2023/24. i zimski i ljetni semestar 2024/25. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (akademsko i administrativno osoblje)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 22.01.2024. godine

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, objavilo je konkurs za dodjelu ukupno dvije (2) stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli koje se mogu iskoristiti u ljetnom semestru 2023/24 i/ili zimskom semestru 2024/25. i/ili ljetnom semestru 2024/25. godine i to:

 

 1. jednu (1) stipendiju za akademsko i administrativno osoblje Filozofskog fakultetapo osnovu projekta ERASMUS+2023-1-HR01-KA171-HED-000122182 koji bi boravili na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u  Osijeku (www.foozos.hr), te

 

 1. jednu (1) stipendiju za akademsko i administrativno osoblje Fakulteta za tjelesni odgoj i sportpo osnovu projekta ERASMUS+ Project 2022-1-HR01-KA171-HED-000076074 koji bi boravili na Kineziološkom fakultetu u  Osijeku (www.kifos.hr).

 

O STIPENDIJI

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i dnevnu stipendiju u iznosu od 140 EUR za svaki dan boravka odnosno za svaki od 7 dana koliko traje ova mobilnost (dani putovanja se računaju).

Osoblje se može prijaviti i za dodatnu stipendiju pod nazivom Green travel** nakon što njihova mobilnost bude odobrena od strane Sveučilišta u Osijeku.

 

ROKOVI ZA PRIJAVU

A) za ljetni semestar 2023/24. koji na Sveučilištu JJS u Osijeku traje 02.2024. – 26.06.2024: 01.03.2024.
(Ured nominuje osoblje 08.03.2024. godine, a osoblje dostavljaju svoju aplikaciju* do 15.03.2024. godine)

B) za akademsku 2024/25: 03.05.2024. (potrebno navesti da li se aplicira za zimski ili ljetni semestar)
(Ured nominuje osoblje 10.05.2024. godine, a osoblje dostavljaju svoju aplikaciju* do 17.05.2024. godine)

 

DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija koju osoblje dostavlja Uredu: :

 1. Prijavni obrazac
 2. Application form for staff mobility (Osijek’s form) (popuniti elektronski, ne ručno)
 3. Kopija pasoša
 4. CV na engleskom jeziku u Europass formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo
 6. Staff Mobility agreement for Training (Osijek’s form)
 7. Staff Mobility Agreement for Teaching (Osijek’s form)
 8. Izjava o prethodnoj mobilnosti
 9. Privacy-Statement-ENG (Osijek’s form)

 

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + OSIJEK – Zimski ili Ljetni 20XX (navesti Ljetni 2024 / Zimski 2024 / Ljetni 2025).

 (*) APLICIRANJE NOMINOVANOG OSOBLJA

Nakon nominovanja osoblja od strane Univerziteta u Tuzli, isti su obavezni slijediti online proceduru apliciranja, te sljedeće dokumente poslati Sveučilištu u Osijeku na email: erasmus@unios.hr (dokumente je potrebno skenirati i staviti u .pdf dokument):

 1. Application form for staff mobility (Osijek’s form)
 2. Staff Mobility agreement for Training ili Staff Mobility Agreement for Teaching (Osijek’s form)
 3. Acceptance Letter of the Inviting HEI(Osijek’s form) (popuniti je)
 4. Curriculum Vitae na engleskom jeziku u Europass formatu
 5. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 6. Confirmation of the employer (home HEI) about the applicant’s employment status
 7. Green Travel Statement** (ukoliko želite aplicirati za ovu dodatnu stipendiju)

 

(**) GREEN TRAVEL

Participants can receive a bonus if they use environmentally friendly, sustainable means of transport for the trip to the host country. This includes travel by bicycle, train, bus, or the use of carpooling (car). Participants have to sign the statement in which they claim the use of green means of transport and they have to have a proof (bus or train tickets, etc.)

 

KORISNI LINKOVI

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.unios.hr/,

http://www.unios.hr/erasmus-partner-countries-ka171/ i  

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/11/2023-122182-CALL-for-applications.pdf.

 

KONTAKT INFORMACIJE 

Kontakt osobe sa Sveučilišta JJS u Osijeku iz Ureda za međunarodnu saradnju:

 1. Martina Šuto, voditeljica Ureda (martina@unios.hr, tel: +385 31 224 127)
 2. Josipa Pleša, stručna saradnica za Erasmus+ mobilnost (jplesa@unios.hr, tel: +385 31 224 171)

 

Više informacija o načinu prijave na Univerzitetu u Tuzli možete pronaći na stranici: http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

E-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

Tel: +387 35 300 526