Erasmus+ stipendije za ljetni semestar 2023/24. i zimski i ljetni semestar 2024/25. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 19.01.2024. godine

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, objavio je konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli koje se mogu iskoristiti u ljetnom semestru 2023/24 i/ili zimskom semestru 2024/25. i/ili ljetnom semestru 2024/25. godine.

Prijaviti se mogu studenti Filozofskog fakulteta koji bi boraviti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u  Osijeku (adresa: Cara Hadrijana 10, Osijek; http://www.foozos.hr/).

 

O STIPENDIJI

Stipendija za studente u trajanju od 4 mjeseca (120 dana) obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR (3200 EUR ukupno). Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

Studenti se mogu prijaviti za dodatnu stipendiju u iznosu od 250 EUR mjesečno ukoliko spadaju u jednu od sljedećih kategorija studenata:  

 • Studenti nižeg socioekonomskog statusa
 • Studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
 • Studenti s potporom za uključivanje (posebne potrebe)
 • Studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području
 • Studenti s djecom
 • Studenti djeca hrvatskih branitelja
 • Studenti iz alternativne skrbi
 • Studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva
 • Studenti koji rade uz studij (studenti u radnom odnosu)
 • Studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta

 

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Dodatne informacije možete pronaći na: http://www.unios.hr/, http://www.unios.hr/erasmus-partner-countries-ka171/

Incoming students info (general): http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incoming-students/

Kontakt osobe sa Sveučilišta JJS u Osijeku iz Ured za međunarodnu saradnju:

 1. Martina Šuto, voditeljica Ureda (martina@unios.hr, tel: +385 31 224 127)
 2. Josipa Pleša, stručna saradnica za Erasmus+ mobilnost (jplesa@unios.hr, tel: +385 31 224 171)

 

ROKOVI ZA PRIJAVU

 1. A) za ljetni semestar 2023/24.: 02.02.2024. (Ured nominuje studente 06.02.2024. godine, a studenti dostavljaju svoju aplikaciju*do 09.02.2024. godine)

    Trajanje ljetnog semestar na Sveučilištu JJS u Osijeku: 26.02.2024. – 26.06.2024

 

 1. B) za zimski semestar 2024/25: 27.03.2024. (Ured nominuje studente 02.04.2024. godine, a studenti dostavljaju svoju aplikaciju*do 05.04.2024. godine)

 

 1. C) za ljetni semestar 2024/25.: 15.10.2024. (Ured nominuje studente 25.10.2024. godine, a studenti dostavljaju svoju aplikaciju*do 31.10.2024. godine)

 

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku u Europass formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (tekst se ubacuje i u „Application form for student mobility“)
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement (Ugovor o učenju) (Osijek’s form)
 7. Za studente I i II ciklusa: Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 8. Application form for student mobility (Osijek’s form) (popuniti elektronski, ne ručno)
 9. Privacy-Statement-ENG (Osijek’s form) (pročitati i potpisati)
 10. Erasmus+ Student Nomination form (Osijek’s form) – popuniti svoje podatke, a zadnji dio popunjava i ovjerava Ured nakon što student bude odabran za mobilnost

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ OSIJEK. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

(*) – Nakon nominovanja studenta od strane Univerziteta u Tuzli, isti je obavezan slijediti online proceduru apliciranja, te sljedeće dokumente poslati Univerzitetu u Osijeku:

 1. Application form for student mobility (Osijek’s form) – nominovani student popunjava
 2. Privacy-Statement-ENG (Osijek’s form)
 3. Ugovor o učenju – Potpisani Ugovor o učenju izdaje Ured
 4. Curriculum Vitae na engleskom jeziku u Europass formatu
 5. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 6. Potvrda o statusu studenta izdata od strane matičnog fakulteta na UNTZ(prevedena na engleski)
 7. Erasmus+ Student Nomination form (Osijek’s form) potpisan od strane UNTZ – ovjeren od strane Ureda

Gore navedene dokumente je potrebno skenirati i staviti u jedan .pdf dokument i poslati na email: erasmus@unios.hr.

 

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534