Erasmus+ stipendije za ljetni semestar akademske 2022/23. godine na Univerzitetu u Granadi, Španija (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.10.2022. godine

 

 

Univerzitet u Granadi, Španija je objavio konkurs za dodjelu 1 stipendije studentima I ciklusa studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2022/23. godine.

 

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam. Mobilnost za studente studija traje 5 mjeseci.

 

ROK ZA PRIJAVU JE 21.10.2022. GODINE

Ured nominuje studenta 24.10.2022. (intldimension@ugr.es)

 

Napomena: Student koji bude nominovan od strane UNTZ treba popuniti on-line aplikaciju Univerziteta u Granadi u periodu do 28.10.2022. godine putem sljedećeg linka:

https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html

 

Informacije u vezi on-line aplikacije:

https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/instruonlineapplication_esp

 

Link na kojem možete pronaći detaljne informacije o procesu prijave na Univerzitetu u Granadi, obaveznim dokumentima, predmetima koji se nude na I ciklusu, itd.:

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=enhttp://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
  8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika.

U skladu sa preporukama Univerziteta u Granadi, studenti koji imaju certifikat o poznavanju engleskog jezika mogu slušati samo predmete koji se predaju na engleskom jeziku (izuzetak su studenti odsjeka Engleski jezik i književnost).

Studenti koji imaju certifikat o poznavanju španskog jezika, mogu slušati predmete koji se predaju na španskom jeziku, a to je većina predmeta koji se nude na Univerzitetu u Granadi.

Univerzitet u Granadi zahtjeva od studenta da dostavi certifikat o poznavanju španskog odnosno engleskog jezika, minimalno nivo B1. Ne prihvataju potvrdu iz srednje škole o slušanju engleskog jezika kao predmeta.

 

Informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Dodatni link za certifikat za španski jezik: https://www.clm-granada.com/elade/index-en.html

 

Predmete na engleskom jeziku za studente I ciklusa pogledajte na: 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/academicofferundergraduatecourses

Predmete na engleskom jeziku za studente II ciklusa pogledajte na: 

https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/asignaturasdemasterotraslenguas

 

Korisne informacije:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

http://internacional.ugr.es/pages/movilidadinternacional

https://internacional.ugr.es/pages/guias-y-folletos/orientationweek

Smještaj: http://alojamiento.ugr.es/

Viza i dozvole za boravak u Španiji:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain

Email adresa: intldimension@ugr.es

Telefon: +34-958-249030; +34 958 240 612

Kontakt informacije fakulteta na Univerzitetu u Granadi:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526