Erasmus+ stipendije za ljetni semester 2021/22. na Univerzitetu Wroclaw, Poljska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.11.2021. godine

 

Univerzitet Wroclaw, Poljska je objavio konkurs za dodjelu 4 stipendije studentima I, II i III ciklusa studija za ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 

 1. Pravnog fakulteta (opšti smjer – pravo)
 2. Filozofskog fakulteta (žurnalista i engleski jezik i književnost)

 

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

 

Dodatne informacije uključujući listu predmeta i akademski kalendar možete pronaći na linkovima koji se nalaze u INFO DOKUMENTU.

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Wroclaw je Joanna Skotnicka (joanna.skotnicka@uwr.edu.pl).

 

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da popune on-line aplikaciju Univerziteta Wroclaw i dostave odobreni ugovor o učenju putem sljedećeg linka nakon što budu nominovani od strane UNTZ: https://international-applications.uni.wroc.pl/login

 

ROK ZA PRIJAVU JE 02.12.2021. GODINE

 

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
 8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik, prijedlog istraživanja, pismo prihvatanja od strane Wroclaw Univerziteta.

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@unitz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ WROCLAW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@unitz.ba
Tel: +387 35 300 529

 

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.