Erasmus+ stipendije za ljetni semester 2022/23. na Univerzitetu Wroclaw, Poljska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.06.2022. godine

 

Univerzitet Wroclaw, Poljska je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija za zimski semestar akademske 2022/23. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 

 1. Pravnog fakulteta (opšti smjer – pravo)
 2. Filozofskog fakulteta (žurnalista i engleski jezik i književnost)

 

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

 

Dodatne informacije uključujući listu predmeta i akademski kalendar možete pronaći na linkovima koji se nalaze u INFO DOKUMENTU.

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Wroclaw je Joanna Skotnicka (joanna.skotnicka@uwr.edu.pl).

 

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da popune on-line aplikaciju Univerziteta Wroclaw i dostave odobreni ugovor o učenju putem sljedećeg linka nakon što budu nominovani od strane UNTZ: https://international-applications.uni.wroc.pl/login

 

ROK ZA PRIJAVU JE 14.10.2022. GODINE

Ured nominuje studente do 26.10.2022. godine.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 10. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik

 

 

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ WROCLAW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 526