Erasmus+ stipendije za osoblje Afyon Kocatepe Univerziteta, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 19.11.2021.godine 

 


Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu dvije stipendije akademskom i jedna stipendija administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2021/22. godine i akademsku 2021/2022.godinu.

Poziv je otvoren za osoblje Akademije Dramskih Umjetnosti (gluma), Ekonomski fakultet (Menadžment), Pravni fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Rudarsko-geološki-građevinski fakultet (Građevina), Filozofski fakultet (Turski jezik i književnost), Fakultet elektrotehnike, Mašinski fakultet.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).


Potrebna dokumentacija:

1.Prijavni obrazac
2.Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching / Training)
3.Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
4.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5.Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
6. Izjava o prethodnoj mobilnosti

Osoblje može obaviti mobilnost tokom sljedećih datuma:

  1. – 25.februar 2022.godine
  2. – 11. mart 2022.godine
  3. – 27. maj 2022.godine (https://iro.aku.edu.tr/2021/11/09/8th-international-week-23-27-may-2022/)

**navedite jedan od ovih datuma u Ugovor o mobilnost

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 14.12.2021. godine.

Link za prijavu:
https://docs.google.com/forms/d/1s4-R_z6yjhaHT2hg4Mt3yf7ST6p1zkSX1dFCOoan3SA/closedformPrijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerztieta u Tuzli, kancelarija br.8)
e-mail: international@untz.ba/international@unitz.ba
tel.: + 387 35 300 526