Erasmus + stipendije za osoblje na Masaryk univerzitetu, Češka za akademsku 2021/2022.godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 05.03.2021.godineObavještavamo vas da je Masaryk Univerzitet, Brno, R. Česka, objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2021/2022.godinu.

Poziv je otvoren za sve fakultete Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR.

Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli neophodno je da stupe u kontakt sa odgovarajućom osobom na Masaryk univerzitetu jer će uz ostalu dokumentaciju biti potrebno dostaviti i korespondenciju (pozivno pismo) sa relevantnom osobom na Masaryk univerzitetu.

Kontakt osobe možete pronaći na narednom linku:

https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterija za odabir kandidata iz reda naučno-nastavnog/umjetničko- nastavnog osoblja

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:

Pravilnik i kriteriji o međunarodnoj mobilnosti

**Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + MASARYK.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Krajnji rok za apliciranje je 12.04.2021.godine.

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.