Erasmus+ stipendije za osoblje na Univerzitetu Wroclaw,  u Poljskoj za akademsku 2022/2023. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.09.2022.godine

 

 

Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska objavio Konkurs za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/2023.godinu na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji. Poziv je otvoren za osoblje Filozofskog fakulteta i to oblasti:  žurnalistika, engleski jezik, pedagogija.


Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

***Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti od strane Univerziteta Wroclaw.


ROK ZA PRIJAVU JE 07.10.2022. godine.

Kontakt osoba: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

NAPOMENA: Mobilnost se mora obaviti do mjeseca maja 2023.godine.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba; international@unitz.ba;  
tel: +38735 300 526

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: 
http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/mobilnost/pravilnik-o-medunarodnoj-mobilnosti/