ERASMUS+ STIPENDIJE ZA OSOBLJE NA UNIVERZITETU WROCLAW,  U POLJSKOJ ZA AKADEMSKU 2022/2023.GODINU

Ured za međuuniverzitetsku saradnju

u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 23.06.2022.godine

ERASMUS+ STIPENDIJE ZA OSOBLJE NA UNIVERZITETU WROCLAW,  U POLJSKOJ ZA AKADEMSKU 2022/2023.GODINU

Obavještavamo vas da je Univerzitet Wroclaw, Poljska objavio Konkurs za dodjelu 2 stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/2023.godinu na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji. Poziv je otvoren za osoblje Filozofskog fakulteta i to oblasti:  žurnalistika, engleski jezik, pedagogija.


Potrebna dokumentacija za osoblje:

1. Prijavni obrazac (prilog)

2. Kopija pasoša

3.CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)

4. Mobility Agreement for Teaching

5. Izjava o prethodnoj mobilnosti (prilog)

***Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti od strane Univerziteta Wroclaw.


ROK ZA PRIJAVU JE 22.08.2022. godine.

Kontakt osoba: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima.

Prijave dostaviti putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + WROCLAW.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba; international@unitz.ba
tel: +38735 300 526

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/mobilnost/pravilnik-o-medunarodnoj-mobilnosti/

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.