Erasmus+ stipendije za učešće na Staff Week-u na Univerzitetu Poitiers, Francuska za akademsko osoblje bosanskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.10.2022. godine

 

 

Univerzitet Poitiers iz Francuske je objavio konkurs za dodjelu 2 stipendije akademskom osoblju, Odsjeka za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za učešće na Erasmus+ Staff Week od 13. do 19. novembra 2022. godine.  

 

Kontakt osoba na Univerzitetu Poitiers je Otis Pioche (otis.pioche@univ-poitiers.fr) (erasmusinternational@univ-poitiers.fr).

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana (+ 2 dana za putovanje) obuhvata putne troškove i dnevnice u ukupnom iznosu od 1395 EUR.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Training
  5. OBRAZAC

 

***Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi Uredu za međuuniverzitetsku saradnju na potpis nakon odobrene mobilnosti.

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + POITIERS. 

Selekciju kandidata vrši Univerztiet u Tuzli, u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Krajnji rok za apliciranje je 27. 10. 2022. godine.

PROGRAM

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:

http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba;

tel: +387 35 300 526; fax: +387 35 300 528