Erasmus+ stipendije za zimski semestar 2024/25. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 23.11.2023. godine

 

Univerzitet u Pečuhu, Mađarska, je objavio konkurs za dodjelu četiri (4) stipendije studentima I i II ciklusa studija za zimski semestar 2024/25. godine.

Prijaviti se mogu studenti sljedećih fakulteta i studijskih oblasti:

 1. Ekonomskog fakulteta (ekonomija, menadžment, administracija, marketing i oglašavanje)
 2. Filozofskog fakulteta (engleski jezik i književnost, sociologija, kulturalne studije, psihologija, pedagogija i političke nauke).

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

VAŽNA NAPOMENA: Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju, otvori svoj devizni žiro-račun, zvanično započne semestar te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Dosadašnja iskustva studenata su pokazala da prva uplata bude između prve i treće sedmice semestra. Stipendija se najčešće isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju semestra. Neki od partnerskih univerziteta mogu primijenjivati drugačiji plan isplate stipendija, a studenti te informacije mogu dobiti direktno od Uredu za međunarodnu saradnju na partnerskom univerzitetu.

Dodatne informacije možete pronaći na: https://international.pte.hu/

Incoming student info (general): https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus

Study Guide: https://international.pte.hu/mobility-programs/erasmus/study-guide

Kontakt osoba sa Univerziteta u Pečuhu: Gábor CZÉH, Erasmus+ International Credit Mobility Coordinator (czeh.gabor@pte.hu)

ROK ZA PRIJAVU JE 15.04.2024. GODINE

Ured nominuje studente 19.04.2024. godine.

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Prepis ocjene sa I ciklusa studija ILI Uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija ILI Dodatak diplomi – prevedeni na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima na II ciklusu studija – prevedeno na engleski jezik

Napomena: Odabrani studenti će imati obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izrade finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ PEČUH. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534