Erasmus+ stipendije za zimski semestar akademske 2021/22. godine na Univerzitetu u Granadi, Španija (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.04.2021. godine

 

Univerzitet u Granadi, Španija je objavio konkurs za dodjelu 2 stipendije studentima I, II i III ciklusa studija svih fakulteta Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Stipendija za studente obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam. Mobilnost za studente I i II ciklusa studija traje 5 mjeseci, a za studente III ciklusa studija traje 3 mjeseca.

ROK ZA PRIJAVU JE 29.04.2021. GODINE

Napomena: Studenti koji budu nominovani od strane UNTZ trebaju popuniti on-line aplikaciju Univerziteta u Granadi u periodu od 03.05. do 15.05.2021. godine putem sljedećeg linka:

https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html

Informacije u vezi on-line aplikacije: http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/documentacionincoming

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Kopija diplome I ciklusa i kopija dodatka diplome na engleskom jeziku, potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta (prevedena na engleski jezik), pismo prihvatanja potpisano od strane koordinatora/mentora sa Univerziteta u Granadi.
  10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta (prevedena na engleski jezik), kratak opis istraživačkog kurikuluma, plan istraživanja,pismo prihvatanja potpisano od strane koordinatora/mentora sa Univerziteta u Granadi (Kako dobiti pismo prihvatanja:

http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se preporučuje poznavanje španskog jezika. Ukoliko student odabere da sluša sve predmete na engleskom jeziku, onda dokaz o poznavanju jezika treba da bude za engleski jezik (izuzetak su studenti odsjeka Engleski jezik i književnost). Univerzitet u Granadi zahtjeva od studenta da dostavi certifikat o poznavanju španskog odnosno engleskog jezika, minimalno nivo B1. Ne prihvataju potvrdu iz srednje škole o slušanju engleskog jezika kao predmeta.

Informacija o certifikatima koje Univerzitet u Granadi prihvata možete pronaći na:

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Dodatni link za certifikat za španski jezik: https://www.clm-granada.com/elade/index-en.html

Predmete na engleskom jeziku za studente I ciklusa pogledajte na: 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicofferundergraduate201920

Predmete na engleskom jeziku za studente II ciklusa pogledajte na: 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicoffermaster201920

Korisne informacije:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

http://internacional.ugr.es/pages/movilidadinternacional

Smještaj: http://alojamiento.ugr.es/

Viza i dozvole za boravak u Španiji:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain

Email adresa: intldimension@ugr.es

Telefon: +34-958-249030

Kontakt informacije fakulteta na Univerzitetu u Granadi:

http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en

 

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: Transcript_First Name, Last Name).

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.