EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Ured za NIR
Tuzla, 05.10.2021. god.
Email: nir@untz.ba
Tel: 035 300 528

 

Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine i okuplja veliki broj ljubitelja nauke i istraživača jednom godišnje.

 

Cilj Noći istraživača je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika – istraživača, kao i podizanje svijesti kod šire javnosti o uticaju istraživanja na svakodnevni život. Promocija nauke i naučno-istraživačkog rada, u slučaju Noći istraživača podrazumijeva razne aktivnosti, a težište je na predstavljanju istraživača u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, isticanju pozitivnog uticaja istraživača na svakodnevni život, te na promovisanju karijere istraživača, posebno kod mladih.

 

Ove godine, Evropska noć istraživača Bosne i Hercegovine poziva sve zainteresovane naučnike, istraživače, institucije, kompanije, laboratorije, institute i ljubitelje nauke da im predstave svoja dostignuća u online Sajmu nauke i inovacija #IzaHorizonta!


Rokovi za prijavu:
20.10.2021. do 24:00h – Finalni rok za slanje radova.
19.10. – 24.10.2021. do 24:00h – Glasanje žirija.
25.10.2021. u 17:00h – Završen proces evaluacije pristiglih projekata i slanje obavještenja finalistima.
28.10.2021. od 14:00h do 16:00h – Online Sajam nauke i inovacija #Iza Horizonta. Proglašenje pobjednika.

 

Detaljne informacije o učešću možete pronaći na sljedećem linku:
https://nocistrazivaca.ba/sajam-nauke-i-inovacija-izahorizonta/