Excellence Fellowship Program u Izraelu za izvanredne međunarodne postdoktorske istraživače

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 13.07.2022.god.

 

 Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, Vijeće za visoko obrazovanje Države Izrael i ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani objavili su poziv za program “Excellence Fellowship Program for International Postdoctoral Researchers”.

 

Vijeće za visoko obrazovanje Države Izrael i izraelska akademija nauka i humanističkih nauka objavili su šesti poziv programa “Excellence Fellowship Program u Izraelu za izvanredne međunarodne postdoktorske istraživače”. Ovaj program označava posvećenost Izraela promociji međunarodne naučne saradnje i unapređenju istraživanja svjetske klase. Kroz ovu inicijativu, Izrael nudi vrhunskim doktorantima iz svih akademskih disciplina, priliku da u Izraelu provode vrhunska istraživanja s vodećim naučnicima u svojoj oblasti.

 

Izraelska akademija nauka i humanističkih nauka uspostavila je 2018. prestižni program za dovođenje izvanrednih postdoktoranata iz cijelog svijeta na izraelske istraživačke univerzitete.

 

Svrha programa je da privuče mlade istaknute naučnike iz cijelog svijeta da dođu u Izrael i da se integrišu i intenziviraju svoja istraživanja, te da ostvare lične i profesionalne kontakte sa izraelskim istraživačima, što na kraju dovodi do razvoja buduće istraživačke saradnje.

 

Komisija za dodjelu nagrada, na čelu sa članom Akademije, prof. Motijem Segevom, imenovana je za postizanje ovog cilja. Komitet se sastoji od članova Akademije i fakulteta iz širokog spektra naučnih i humanističkih disciplina sa raznih izraelskih univerziteta, a uključuje istaknutog naučnika iz inostranstva. Dobitnici se biraju isključivo na osnovu njihove izvrsnosti u istraživanju.


Ove godine program je proširen zahvaljujući novom partnerstvu između Izraelske akademije nauka i humanističkih nauka i Vijeća za visoko obrazovanje (CHE). Odlučeno je da se dodjeljuju stipendije u svim oblastima znanja uključujući humanističke i društvene nauke.


Stipendije se dodjeljuju na period od dvije godine i u iznosu od 160.000 NIS (~50.000$) godišnje.

 

Rok za prijavu: 1. oktobar 2022. god.

 

Dodatne detalje i informacije o apliciranju možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1251&utm_source=facebook,+twitter,+linkedin